درباره ما

شرکت فرافن در سال 1385 با بهره گیری از پرسنلی متخصص فعالیت خود را در زمینهIPTV و ارائه خدمات آغاز نموده و توانسته است در این راستا نمایندگی شرکت های بزرگی چون Viaclix و Sysmaster را در جهت همکاری دریافت نماید.

همچنین در راستای اهداف بلند مدت خود و با عنایت خداوند متعال توانسته است جهت ارائه دستگاه های تصفیه هوا به مشتریان محترم ، نمایندگی انحصاری شرکت NIT کره جنوبی را اخذ نماید ودستگاه های تصفیه هوا را در بخش های خانگی ، تجاری و صنعتی ارائه نماید .